Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Gataeskilt/veinavn demontert/ødelagt

Rapportert anonymt 08:36, mandag 28 mars 2022

Gateskilt for St olavsalee, Prf.Ryghsgate og Sole ødelagt på begge sider av Sole gata

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no