Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Vikeplikt skilt kjørt ned.

Publisert av Inge Oddvar Halvorsen 12:37, mandag 4 april 2022

Et vikepliktskilt er påkjørt. Det stå skrått innover fortauet og er til fare for fotgjengere og syklister. Må rettes snarest.

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no