Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Ett gatelys mangler

Rapportert anonymt 07:57, lørdag 9 april 2022

Villaveien heter nå Regine Normanns vei. Gatelyset er utenfor nummer 15 i gata.

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no