Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Asfalt som ligger igjen etter vegarbeid

Rapportert anonymt 15:46, onsdag 13 april 2022

Asfalt som ligger igjen etter arbeid

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no