Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Gatelys mangler

Rapportert anonymt 22:29, søn. 17 april 2022

Gatelys mangler langs hele veien. Pga omkjøring i området er det i tillegg økt trafikk, så all ferdsel er nå mer utsatt da det ikke er gatelys.

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no