Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Dype hull

Rapportert anonymt 19:19, ons. 20 april 2022

I begynnelsen av Elvenesveien, er det blitt like dype og mange hull som det har vært flere gang i året på slutten av Steiroveien. Mange av hullene på Elvenesveien er ca 15-20 cm dype, og står med tette mellomrom. Vi ser at mange bilister som kjører her, har stor fart, noe vi tenker gjør problemene større. Det hadde vært fint om det ble utbedret før ny periode med nedbør.

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no