Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Manglende skilt og merket fotgjengerfelt

Rapportert anonymt 13:37, mandag 25 april 2022

Det var tidligere merket fotgjengerfelt her, alle som jobber på Vikangården krysser veien her og det er mye trafikk.

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no