Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Grusen etter i vinter er enda ikke fjernet. Hadde vært fint om det ble ordnet asap!

Rapportert anonymt 09:40, lørdag 30 april 2022

Grusen etter i vinter er enda ikke fjernet. Hadde vært fint om det ble ordnet asap!

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no