Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Trafikklys kommuniserer ikke med andre trafikklys

Rapportert anonymt 19:14, torsdag 12 mai 2022

Knappen på trafikklyset for å krysse fotgjengerovergangen over ring 2 kommuniserer ikke med de andre trafikklysene, og det blir ikke grønt lys med mindre det trykkes på knappene på andre trafikklys.

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no