Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Nytt gitter/rist ved elveinnløp trengst

Rapportert anonymt 16:51, søndag 22 mai 2022

Eksisterende rist ved innløp elv til røyr er øydelagt og rotent (treverk). Ny rist trengs. Farleg for ungar og dyr slik det er no. Lokalisert øverst i Løteigane byggefelt.

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no