Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Hull i asfalten på og ved Svenneby bru

Rapportert anonymt 09:22, tor. 2 juni 2022

Asfalten har gått i oppløsning på flere steder på Svenneby bru og rett etter inn på Svennebyveien

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no