Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Nå har det blitt hull her igjen. Jar blitt lappet på mange ganger, men holder kortt tid.

Rapportert anonymt 00:22, lør. 11 juni 2022

Hull i veien utenfor Dyrgravveien 18 (igjen).

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no