Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Manglende feiing

Rapportert anonymt 09:04, tirsdag 14 juni 2022

Ikke utført feiing etter vinter.

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no