Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Fortau er overgrodd med nype/bjørnebærbusker

Rapportert anonymt 11:21, mandag 27 juni 2022

Fortau er overgrodd med nype/bjørnebærbusker. Farlig for syklister og fotgjengere

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no