Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

El boks usikret.

Rapportert anonymt 10:37, mandag 4 juli 2022

El boks er brutt opp og åpen for småbarns fingre. Det er tre barnehager i umiddelbar nærhet.

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no