Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Manglende veilys

Publisert av Servicetorget i Misvær 09:11, man. 31 oktober 2011

Mobakkan, Vestvatn, 8100 Misvær.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no