Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Ødelagt gatelys

Rapportert anonymt 08:17, man. 19 desember 2011

Ett gatelys ved fotgjengerovergang over Sandesletta fungerer ikke.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no