Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Manglende brøyting

Publisert av Geir Ove Vilnes 09:43, man. 19 desember 2011

Det kan se ut for at nye brøytemannskaper ikke brøyter denne delen av Storsvingveien (tidligere Stubbveien) tilsvarende resten av vegen. Her er det en bratt bakke og flere har problemer med å komme opp grunnet manglende brøyting.

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no