Back to all reports

Farlig vegkryss

Reported in the Annet category by Egil Danielsen at 12:23, ons. 9 mars 2011 ; (there is no pin shown as the user did not use the map)

Sent to Salangen and Troms 2 minutes later

Vegkrysset ute på Medby er kategorisert for å vere det farligste vegkrysset i Troms.
Årsaken til dette er uoversiktlig vegkryss og manglende skilting, det er ikke noe skilt som viser at man nærmer seg ett vegkryss og for ukjente bilførere kan dette være meget farlig for barn og eldre som ksal krysse denne vegen for å komme til bussplass og butikk.
Min sønn samt at omtrent hele min slekt er blitt utsatt for en eller annen form for ulykke / nestenulykke i dette vegkrysset og her må det gjøres noen snarlige tiltak.
Nabolaget har hengt opp ett eget speil for de som skal kjøre ut her med bil men dette fungerer dårlig for gående, speilet er og av dårlig kvalitet og må skiftes ut.
I tillegg bør det skiltes om at man nærmer seg ett farlig vegkryss og hastigheten bør settes ned fra 60Km/T til anbefalt 30 Km/T.
Jeg kan ikke sitte her og vente på at nær familie eller min egne barn skal bli kvestet i dette krysset, mitt værste cenario tør jeg ikke å tenke på engang men kan komme til å skje da mange holder høyere hastighet forbi her enn 60.
Spesielt tungtrafikk, trailere etc.

RSS feed of updates to this problem Receive email when updates are left on this problem.

Updates

 • Jeg har fått følgende svar i fra Teknisk sjef i Salangen.
  Jeg vil nå be kommunen om hjelp og vil i tillegg ta kontakt med fylkeskommunen.
  ==============================

  Heisan Egil !
  Enig i at "Medbykrysset er farlig" som du beskribver
  Dette var tidligere riksveg, nå fylkesveg, og er nå Troms fylkeskommune sitt ansvar.
  Dette gjelder også vegarm til kai Salangsverket.
  Utbedring er prioritert i kommunens trafikksikkerhetsplan, men ansvar for gjennomføringa ligger nå hos fylkeskommunen.

  Dette til orientering.

  Posted by Egil Danielsen at 11:52, fre. 11 mars 2011

 • Da denne saken ble sendt inn så ble dette snappet opp av salangen-nyheter, her kan dere lese om ett intevju som ble foretatt etter at denne saken ble lagt inn.
  I skrivende stund så er jeg nå i gang med å sende en e-post til smaferdselsetaten i Troms fylkeskommune.

  Les artikkelen / intervjuet her. http://www.salangen-nyheter.com/ frykter-for-ungene.4898551-28288.html

  Posted by Egilo Danielsen at 07:38, fre. 18 mars 2011

 • Følgende e-post er nå sendt til fykeskommunen med kopi til teknisk sjef og ordfører i Salangen:
  Hei!

  Etter at vi fikk ordningen med fiksgatami.no så har jeg meldt inn problemene vi har med ett vegkryss på Medby i Salangen kommune, jeg har fått svar i fra Salangen kommune der de bekrefter overfor meg at vegstrekningen er nå en fylkesveg, og er derfor underlagt fylkeskommunens ansvar.

  Vi som bor på denne vegstrekningen har i mange år forsøkt å få gjort noe med dette krysset men vi har aldri blitt hørt eller fått noen respons på de tiltakene som har vert forsøkt foreslått, derfor ønsker jeg nå at fylkeskommunen iverksetter umiddelbare strakstiltak for å få dette krysset utbedret.

  Jeg viser til linken der jeg har fått en artikkel i vårt lokale nyhets organ salangen-nyheter som har snappet opp artikkelen jeg la inn på fiksgatami.no.
  Jeg kan og her nevne at allerede dagen etter at denne artikkelen ble skrevet så ble min datter og hennes venninne utsatt for en nesten ulykke da de skulle krysse over vegen etter skolen for å komme på besøk til meg.
  Skolebussen slipper alle elevene av på den "farlige" og uoversiktlige siden av krysset, og når de må krysse vegen er det med livet som innsats.

  http://www.salangen-nyheter.com/ frykter-for-ungene.4898551-28288.html

  Beboere på avkjøringen har selv gått sammen for å få ordnet med ett speil i avkjørselen men dette er av dårlig kvalitet og mange klarer ikke å se om det kommer noen biler i fra Sjøvegan som er den siden av dette vegkrysset som er mest uoversiktlig, kommunen har sagt seg villig til å se på opphenging av ett ordentlig speil her og det er vi svært takknemlige for.

  Dette vil bedre sikkerheten for de som skal ut fra avkjørselen med bil men vil ikke hjelpe for fotgjengere, spesielt barn og eldre som må krysse vegen her.

  Jeg krever at det kommer en plan for dette vegkrysset så snart som mulig, både kortsiktig og langsiktige planer for utbedring av dette vegkrysset før det skjer flere ulykker i dette vegkrysset.
  Det er svært vanskelig å finne ut av hvor mange ulykker og nesten ulykker det har vært her i dette krysset men det er snakk i alt for mange slike episoder, hittil i løpet av denne måneden har det vært ca 3 nesten ulykker som jeg kjenner til og som nevnt så var min datter med i en av disse.

  Jeg kan om ønskelig filme eller ta en del bilder av dette krysset slik at dere har noe å gå etter i første omgang men jeg ser helst at dere sender noen hit for å se på dette med egne øyne, det hjelper lite med bilder og film men kan gi ett lite førsteinntrykk av hva vi må slite med.

  Dere kan og bruke meg som kontaktperson i denne saken for dette kommer vi ikke til å gi oss på før vi ser at det virkelig skjer noen tiltak her og at det blir lagt fem både kort og langsiktige planer for slik utbedring.

  Jeg kan kontaktes på denne e-posten eller dere kan ringe meg på mobil 48072927.

  Håper på en rask tilbakemelding og at dere tar denne saken alvorlig.

  --
  MVH

  Egil Danielsen
  MCP,MCSE,PSE

  Posted by Egilo Danielsen at 08:40, fre. 18 mars 2011

 • Følgende oppdatering samt e-post til samferdselsetaten er nå sendt inn til fylkeskommunen. Vi har hatt en ny ulykke der en gutt er involvert, følg linken i e-post meldingen til salangen-nyheter.
  ------------------------------
  Hei!

  Da kan jeg komme med en oppdatering i forbindelse med min henvendelse til dere angående vegkryss på Medby i salangen.

  Jeg viser til innlegg i Salangen-nyheter om en ulykke vi nettopp har hatt her i vegkrysset etter at jeg sendte dere en henvendelse angående tiltak i dette vegkrysset.

  http://www.salangen-nyheter.com/ gutt-paakjoert.4901374-28288.html

  Jeg sendte dere en e-post den 18.3.2011 men har ikke mottatt noe svar i fra dere om hva dere tenker å gjøre med dette vegkrysset, heldigvis har det ikke gått liv tapt men gutten det her er snakk i er sendt til legekontoret for kontroll og vi får bare håpe at skadene ikke er større enn at han er godt forslått etter sammenstøtet.

  Nå krever jeg ett svar i fra samferdselsetaten før vi opplever enda flere slike ulykker.

  Posted by Egil Danielsen at 15:18, ons. 23 mars 2011

 • Salangen-nyheter har klart å få en uttallelse i fra distriktsjef Terje Solvoll, jeg henviser bare her direkte til artikkelen som er lagt ut på salangen-nyheter.

  Saken er plukket opp av samferdselsetaten i Troms Fylkeskommune, dette har jeg nå fått bekreftet.

  http://www.salangen-nyheter.com/ -skal-kikke-paa-krysset.4901783-28288.html

  Posted by Egil Danielsen at 09:48, fre. 25 mars 2011

 • I dag kom det en e-post fra ordføreren i salangen samt en telefon fra vegvesenet.
  Endelig etter 40 år så kan det se ut for at det vil skje noe her både som strakstiltak og mere langsiktige planer.
  I følge ordfører så ligger dette krysset på trafikksikkerhetsplanene til Salangen kommune men vil antageligvis ikke kome med i handlingsplanen før dette skal behandles for 2013/2014.
  Uansett så er vi glad for at noe skjer i positiv retning.

  Posted by Egil Danielsen at 13:57, ons. 30 mars 2011

 • Saken er ikke blitt løst enda men vi har fått i gang en dialog mellom kommune og statens vegvesen for å se på eventuelle strakstiltak.
  Utbedring av dette krysset er allerede inne i kommunens trafikksikkerhetstiltak og vil eventuelt komme med på handlingsplanen for 2013/2014.
  Jeg bare håper at det ikke er for sent å få utbedret krysset før denne handlingsplanen skal godkjennes, men vi har nå holdt på med dette krysset i overkant av 40 år uten å bli hørt tidligere men satser nå på at noe vil bli gjort her.

  Posted by Egil Danielsen at 12:43, ons. 6 april 2011

 • Still open, via questionnaire, 12:43, ons. 6 april 2011

 • Vi venter fortsatt på at Statens vegvesen skal komme for å se hva som kan utføres av strakstiltak.
  For øyeblikket så har det ikke vert noen innom som jeg kjenner til og vi har klart oss uten noen videre ulykker i krysset siden siste innlegg.

  Posted by Egil Danielsen at 13:25, ons. 4 mai 2011

 • Still open, via questionnaire, 13:25, ons. 4 mai 2011

 • Vi venter fortsatt på både kommune og statens vegvesen, de har fortsatt ikke vert her på befaring.
  Jeg har nå sendt en purring til kommunen angående speilet men her fortsatt ikke hørt noe i fra dem.
  Inne på Sjøvegan er det allerede blitt satt opp ett speil i en meget farlig avkjørsel men vi har ikke fått noe speil utover i dette vegkrysset.

  Posted by Egil Danielsen at 14:13, ons. 1 juni 2011

 • Still open, via questionnaire, 14:13, ons. 1 juni 2011

 • Saken er fortsatt ikke løst, jeg er ikke sikker på om vegvesenet har vert på befaring og sett på dette vegkrysset, men noen har nevnt for meg at det har vert noen på befaring.

  Posted by Egil Danielsen at 19:17, ons. 29 juni 2011

 • Still open, via questionnaire, 19:17, ons. 29 juni 2011

 • Av respekt for episoden i Oslo og Utøya ønsker jeg ikke å kommentere noe denne gangen.

  Posted by Egil Danielsen at 22:33, ons. 27 juli 2011

 • Still open, via questionnaire, 22:33, ons. 27 juli 2011

 • Vi venter fortsatt på speil her og skilting men til nå har det ikke skjedd noen ting.
  Jeg har forsøkt å purre på kommunen men har ikke fått noe svar enda.

  Posted by Egil Danielsen at 23:02, ons. 24 august 2011

 • Still open, via questionnaire, 23:02, ons. 24 august 2011

 • Still open, via questionnaire, 00:32, tor. 22 september 2011

 • Problemet er delvis løst, vi har nå fått montert opp ett ordentlig speil i krysset slik at ser bedre når kjørende skal ut og over vegbanen.
  Det er ikke ordnet noen skilt og heller er det ikke gjørt noe med gående og skoleelever som må krysse vegen daglig.

  Posted by Egil Danielsen at 00:32, tor. 22 september 2011

 • Still open, via questionnaire, 09:41, tor. 20 oktober 2011

 • Etter at vi fikk montert opp ett ordentlig speil så har det ikke skjedd noe. de har nå lagt ny asfalt på ett stykke av vegen her i Salangen men vegkrysset har de ikke gjort noe med enda.
  Det er blitt sagt at det skal gjøres noe med krysset i denne perioden men jeg forventer ikke noe før jeg ser at det skjer noe.

  Posted by Egil Danielsen at 09:41, tor. 20 oktober 2011

 • Still open, via questionnaire, 16:24, tor. 17 november 2011

 • Det har for tiden ikke skjedd noen ting i dette krysset.
  Vi skulle vistnok få satt opp skilt men dette har ikke skjedd enda.

  Posted by Egil Danielsen at 16:24, tor. 17 november 2011

 • Så har vi hatt enda ett uhell i krysset på Medby, heldigvis så er det bare snakk i småskader og materielle skader i dette uhellet. Heldigvis skjedde ulykken såpass tidlig på morgenen at skoleelevene ikke var begynt å krysse vegen. Les mer om uhellet ved å følge denne linken. http://www.salangen-nyheter.com/ kjoerte-i-veigroefta.4997411-28288.html

  Posted by Egil Danielsen at 08:33, man. 12 desember 2011

 • Still open, via questionnaire, 16:43, tor. 15 desember 2011

 • Vi venter fortsatt på at det skal skje noe her men i følge ordfører så ligger det utbedringer i planene for de kommende 4 års stortingsperiode.

  Posted by Egil Danielsen at 16:43, tor. 15 desember 2011

 • Still open, via questionnaire, 17:16, tor. 12 januar 2012

 • Still open, via questionnaire, 18:06, tor. 9 februar 2012

 • Det har nok vert ganske stille rundt denne saken men heldigvis har det ikke skjedd noen nye ulykker her enda.

  Posted by Egil Danielsen at 18:06, tor. 9 februar 2012

 • Still open, via questionnaire, 20:29, tor. 8 mars 2012

 • Saken er delvis løst, de har nylig vert i fra kommunen og fjernet en rekke granbusker som stengte for sikten for gående.
  Se artikkelen her på Salangen Nyheter
  http://www.salangen-nyheter.com/ naa-blir-det-enda-bedre.5029358-28288.html

  Fortsatt mangler det å få ordnet med videre sikt for biltrafikanter som skal ut i fra dette krysset, her må det fortsatt iverksettes en del tiltak.

  Posted by Egil Danielsen at 20:29, tor. 8 mars 2012

 • Still open, via questionnaire, 00:36, fre. 6 april 2012

 • Problemet er bare delvis løst med at de har fjernet en del større grantrær som sperret for utsikten til fotgjengere.
  Den delen av krysset som benyttes av biler er fortsatt ikke ordnet og her er det fortsatt like uoversiktlig som tidligere.

  Posted by Egil Danielsen at 00:36, fre. 6 april 2012

 • Still open, via questionnaire, 08:42, fre. 4 mai 2012

 • Det har fortsatt ikke skjedd noe mer siden trærne ble hugd ned.
  Krysset er fortsatt svert uoversiktlig for biler som skal ut i krysset.

  Posted by Egil Danielsen at 08:42, fre. 4 mai 2012

 • Still open, via questionnaire, 10:15, fre. 1 juni 2012

 • Det har ikke skjedd noe med dette vegkrysset enda men forhåpentligvis så vil det bli gjort noe i løpet av en fire års periode.

  Posted by Egil Danielsen at 10:15, fre. 1 juni 2012

 • Still open, via questionnaire, 13:39, fre. 29 juni 2012

 • Situasjonen er fortsatt uendret.

  Posted by Egil Danielsen at 13:39, fre. 29 juni 2012

 • Still open, via questionnaire, 14:56, fre. 27 juli 2012

 • Det har desverre ikke funnet sted noen form for aktivitet med tanke på dette vegkrysset.

  Posted by Egil Danielsen at 14:56, fre. 27 juli 2012

 • Still open, via questionnaire, 15:17, fre. 24 august 2012

 • Fortsatt så har det ikke skjedd noen ting her.

  Posted by Egil Danielsen at 15:17, fre. 24 august 2012

 • Still open, via questionnaire, 15:47, fre. 21 september 2012

 • Ja vi kan vel ikke gjøre annet enn å vente, så langt så har det ikke skjedd noen ting med dette krysset.

  Posted by Egil Danielsen at 15:47, fre. 21 september 2012

 • Still open, via questionnaire, 16:06, fre. 19 oktober 2012

 • Jeg begynner å tvile på at det vil skje noe med dette vegkrysset, i alle fall ikke før at det er for sent. Regner med at noen må bøte med livet eller helsa her før det skjer noe.

  Posted by Egil Danielsen at 16:06, fre. 19 oktober 2012

 • Still open, via questionnaire, 17:12, fre. 16 november 2012

 • Nå begynner denne listen å bli svert lang synes jeg og fortsatt så har det ikke skjedd noe.

  Posted by Egil Danielsen at 17:12, fre. 16 november 2012

 • Still open, via questionnaire, 19:51, fre. 14 desember 2012

 • Nå skal vistnok kommunen satse en del millioner på veg i kommunen men jeg ser ikke så mye som ett øre til dette vegkrysset som jeg ble lovet skulle skje i denne valgperioden.

  Posted by Egil Danielsen at 19:51, fre. 14 desember 2012

 • Still open, via questionnaire, 20:28, fre. 11 januar 2013

 • Vi bor antageligvis i landets tregeste kommune for her skjer det svært lite og ingenting.
  Jeg kan nå legge til at min datter og er påkjørt i dette krysset, noe jeg ikke visste fra før av men med dette så har alle mine nærmeste blitt utsatt for en eller annen form for ulykke i dette vegkrysset.
  Det er en stor skam at ingen har baller (unnskyld språket) nok til å påta seg en utbedring av dette vegkrysset, men vi som bor her ute på Medby er vistnok ikke fullt så verdifulle som de som bor inne på selve Sjøvegan.

  Posted by Egil Danielsen at 20:28, fre. 11 januar 2013

 • Still open, via questionnaire, 20:51, fre. 8 februar 2013

 • Jeg har nå sendt klage til troms fylkeskommune men man skulle tro at de som har ansvaret for fylkesvegene har dødd i fra stillingen deres. Jeg har ikke hørt et eneste pip i fra fylket etter at jeg sendte inn en purring for å få et svar. Neste steg blir å sende en e-post til postmottaket for å høre om ansvalig person er død eller har sluttet på annet mystisk vis.

  Posted by Egil Danielsen at 20:51, fre. 8 februar 2013

 • Still open, via questionnaire, 21:13, fre. 8 mars 2013

 • ==============================
  Vel, jeg venter fortsatt på svar i fra fylkeskommunen som virker som de tar seg usannsynlig god tid med å sende ett svar pr e-post.
  ==============================

  Posted by Egil Danielsen at 21:13, fre. 8 mars 2013

 • Still open, via questionnaire, 08:06, lør. 6 april 2013

 • ------------------------------
  Det har ikke skjedd noen verdens ting med denne saken.
  ------------------------------

  Posted by Egil Danielsen at 08:06, lør. 6 april 2013

 • Still open, via questionnaire, 08:51, lør. 4 mai 2013

 • ==============================
  Det skjer fortsatt ikke noe her i området og jeg tror ikke det kommer til å skje noe heller, i alle fall ikke før vi får en dødsulykke. Jeg vet fortsatt ikke om rette vedkommende er død eller om vedkommende har byttet jobb.
  ==============================

  Posted by Egil Danielsen at 08:51, lør. 4 mai 2013

 • Still open, via questionnaire, 09:35, lør. 1 juni 2013

 • ------------------------------
  Det skjer svert lite med tanke på dette vegkrysset og nå begynner jeg å lure på om det kommer til å skje noe i det hele tatt.
  ------------------------------

  Posted by Egil Danielsen at 09:35, lør. 1 juni 2013

 • Still open, via questionnaire, 11:39, lør. 29 juni 2013

 • ------------------------------
  Ja hva skal man si, jeg er utrolig skuffet av både kommunen og fylkeskommunen som ikke gjør noen verdens ting i denne saken.
  Vi må vel bare avvente og se om vi får ett dødsfall eller to her før at noen reagerer.
  ------------------------------

  Posted by Egil Danielsen at 11:39, lør. 29 juni 2013

 • Still open, via questionnaire, 12:45, lør. 27 juli 2013

 • ------------------------------
  Ser ikke ut til at det er noen interesse i å utbedre dette krysset. Her skjer det ikke en dritt.
  ------------------------------

  Posted by Egil Danielsen at 12:45, lør. 27 juli 2013

 • Still open, via questionnaire, 15:33, lør. 24 august 2013

 • ------------------------------
  Har fortsatt ikke vert noen fremgang her.
  ------------------------------

  Posted by Egil Danielsen at 15:33, lør. 24 august 2013

 • Still open, via questionnaire, 16:40, lør. 21 september 2013

 • -----------------------------
  Begynner å miste håpet snart om at vi skal få gjort noe med dette veikrysset.
  -----------------------------

  Posted by Egil Danielsen at 16:40, lør. 21 september 2013

 • Still open, via questionnaire, 17:03, lør. 19 oktober 2013

 • Det ser ikke ut til at det finnes noen form for politisk velvilje til å forta seg noe med dette vegkrysset, jeg har ikke lenger noen tro på politikerne.

  Posted by Egil Danielsen at 17:03, lør. 19 oktober 2013

 • Still open, via questionnaire, 18:56, lør. 16 november 2013

 • - Her har ikke skjedd noen verdens ting.

  Posted by Egil Danielsen at 18:56, lør. 16 november 2013

 • Still open, via questionnaire, 19:44, lør. 14 desember 2013

 • Vi venter fortsatt på at noe skal skje men håpet begynner vel å ebbe ut igjen.

  Posted by Egil Danielsen at 19:44, lør. 14 desember 2013

 • Still open, via questionnaire, 21:48, lør. 11 januar 2014

 • Fortsatt ikke noe nytt her nei. Alt ved det gamle og ingen har foreløpig blitt drept.

  Posted by Egil Danielsen at 21:48, lør. 11 januar 2014

 • Still open, via questionnaire, 00:28, søn. 9 februar 2014

 • Skjer svert lite her ja.

  Posted by Egil Danielsen at 00:28, søn. 9 februar 2014

 • Still open, via questionnaire, 08:42, søn. 9 mars 2014

 • Her skjer det fortsatt ingenting, men nå er det også skjedd en del endringer på fylkeskommunen og det er nye folk der så nå kanskje jeg kan få svar i fra noen.

  Posted by Egil Danielsen at 08:42, søn. 9 mars 2014

 • Still open, via questionnaire, 10:28, søn. 6 april 2014

 • Det har fortsatt ikke skjedd noen ting med dette vegkrysset.

  Posted by Egil Danielsen at 10:28, søn. 6 april 2014

 • Still open, via questionnaire, 11:06, søn. 4 mai 2014

 • Her skjer det lite og ingen ting.

  Posted by Egil Danielsen at 11:06, søn. 4 mai 2014

 • Still open, via questionnaire, 11:55, søn. 1 juni 2014

 • Skjer ikke noen verdens ting her.

  Posted by Egil Danielsen at 11:55, søn. 1 juni 2014

 • Still open, via questionnaire, 12:17, søn. 29 juni 2014

 • Fortsatt ikke skjedd noen verdens ting.

  Posted by Egil Danielsen at 12:17, søn. 29 juni 2014

 • Still open, via questionnaire, 12:44, søn. 27 juli 2014

 • Vi fortsetter i håpet om at det skal skje noe her før det går liv tapt, nå har min datter tatt mopedlappen i tillegg og når hun nå skal krysse over vegen her så kjenner jeg at hjertet mitt dør litt hver gang hun er nødt til å krysse vegen her.

  Posted by Egil Danielsen at 12:44, søn. 27 juli 2014

 • Still open, via questionnaire, 13:41, søn. 24 august 2014

 • har ikke skjedd noen ting her enda, nå frykter jeg virkelig for min datter som nettopp har tatt mopedførerbevis og må krysse vegen her ganske ofte. Heldigvis bor hun hos meg annen hver uke men jeg bor på andre siden av vegen så her er det ikke så farlig som når hun bor hos sin mor. Kjenner hjertet mitt foretar noen hopp når jeg hører henne på mopeden og ser at det kommer bil fra Sjøvegan. Men siden hun og har blitt påkjørt tidligere så er hun forsiktig når hun skal krysse vegen.

  Posted by Egil Danielsen at 13:41, søn. 24 august 2014

 • Still open, via questionnaire, 14:21, søn. 21 september 2014

 • Fortsatt stillstand her.

  Posted by Egil Danielsen at 14:21, søn. 21 september 2014

 • Still open, via questionnaire, 17:54, søn. 19 oktober 2014

 • Fortsatt ikke noe nytt å melde her, har stått stille nå i over 40 år så jeg regner med at vi må vel finne noen sjeler vi kan ofre.

  Posted by Egil Danielsen at 17:54, søn. 19 oktober 2014

 • Still open, via questionnaire, 18:03, søn. 16 november 2014

 • Fortsatt ikke noen aktivitet rundt dette vegkrysset.

  Posted by Egil Danielsen at 18:03, søn. 16 november 2014

 • Still open, via questionnaire, 19:10, søn. 14 desember 2014

 • Her skjer det ikke noen verdens ting.

  Posted by Egil Danielsen at 19:10, søn. 14 desember 2014

 • Still open, via questionnaire, 20:16, søn. 11 januar 2015

 • Skjer fortsatt ikke noe med dette krysset.

  Posted by Egil Danielsen at 20:16, søn. 11 januar 2015

 • Still open, via questionnaire, 20:57, søn. 8 februar 2015

 • Det ser ikke ut som det kommer til å skje noe med vegkrysset her før det går tapt noen liv, vi har hatt nye nære på opplevelser her og vi snakker da i unger som har opplevd dette.

  Posted by Egil Danielsen at 20:57, søn. 8 februar 2015

 • Still open, via questionnaire, 22:19, søn. 8 mars 2015

 • Har ikke skjedd noen verdens ting her enda.

  Posted by Egil Danielsen at 22:19, søn. 8 mars 2015

 • Still open, via questionnaire, 08:11, man. 6 april 2015

 • Fortsatt ikke skjedd noe her.

  Posted by Egil Danielsen at 08:11, man. 6 april 2015

 • Still open, via questionnaire, 17:38, man. 4 mai 2015

 • Ser ikke ut til at det er noen politisk velvilje til å få dette krysset fikset.

  Posted by Egil Danielsen at 17:38, man. 4 mai 2015

 • Still open, via questionnaire, 18:16, man. 1 juni 2015

 • Lite som skjer her i bygda. Kan jo hende at vi ikke er så mye verd vi som bor her.

  Posted by Egil Danielsen at 18:16, man. 1 juni 2015

 • Still open, via questionnaire, 18:47, man. 29 juni 2015

 • Still open, via questionnaire, 19:43, man. 27 juli 2015

 • Her skjer det ikke noen ting fortsatt, selv om vi er blitt lovd at dette skulle komme opp i den neste valgperioden.
  Her er det sport i å love og lyge, spesielt løgnene de produserer på kommunen.

  Posted by Egil Danielsen at 19:43, man. 27 juli 2015

Provide an update

Please note that updates are not sent to the council. Your information will only be used in accordance with our privacy policy

Next: Tell us about you

or No personal details will be stored, and you will not receive updates about this report.

Your update

Tell us about you

Do you have a FiksGataMi password?