Back to all reports

Generende lukt

Reported in the Annet category anonymously at 16:06, tor. 8 mars 2012

Sent to Østfold and Rygge 4 minutes later

Hele boligområdet preget av sterk kloakklukt. Nytt kloakknett burde garantere godt resultat også mht kontroll på avgasser. Imidlertid har jeg erfart gjennom samtale med personer i nabolaget, at jeg ikke er alene om å ha observert fenomenet. Hele miljøet i nabolaget er sterkt kvalitetsforringet etter omleggingen. Det er flaut å ta i mot besøk. Stanken av ”mannskit” varierer fra mild og diskret, til intens og vederstyggelig

RSS feed of updates to this problem Receive email when updates are left on this problem.

Updates

  • Still open, via questionnaire, 14:04, man. 16 april 2012

  • Det nærmer seg 2 år siden jeg første gang henvendte meg til kommunen om problemet. Dessverre har de tiltak som er iverksatt ikke virket godt nok. Problemet meldte seg ifm omlegging / renovering av kommunens vann og avløpsanlegg. Kommunen erkjente problemet og installerte doseringspumper som skulle tilføre en spesiell kjemisk substans (Nutriox, fra Yara) til avløpsvannet fra RSL. Lenge har dette tiltaket fungert godt, men i vinter har problemet vendt tilbake med full styrke. Nye henvendelser til kommunen har gitt nye forsikringer om å suplere doseringspumpene, men tiltaket ser ikke ut til å fungere slik målsettingen må være. Drittlukten er fortsatt påtagelig og livskvaliteten i området sterkt forringet. Det er dessuten pinlig å motta besøk fra venner eller bekjente som ikke selv er fra distriktet.
    Problemet er nå kjent for alle berørte og tiden som er gått har oversteget enhver rimelig frist. Dette begynner virkelig å bli alvorlig!

    Posted anonymously at 14:04, man. 16 april 2012

  • Still open, via questionnaire, 15:41, ons. 16 mai 2012

  • Jeg er litt usikker på dette nettstedets betydning / mandat. Kan ikke se at problemregistreringen har den ringeste effekt utover at jeg blir varslet med jevne mellomrom og spurt om problemet er utbedret, hvilket det for øvrig slett ikke er!

    Posted anonymously at 15:41, ons. 16 mai 2012

Provide an update

Please note that updates are not sent to the council. Your information will only be used in accordance with our privacy policy

Now to submit your update…

Do you have a FiksGataMi password?

Yes I have a password

Forgotten your password? Confirm by email instead, providing a new password at that point. When you confirm, your password will be updated.

No Let me confirm my update by email

Providing a password is optional, but doing so will allow you to more easily report problems, leave updates and manage your reports.