Back to all reports

Høy fart

Reported in the Gater/Veier category anonymously at 15:09, tir. 19 juli 2016

Sent to Statens vegvesen region øst and Jevnaker 1 month, 1 week, 6 days, 20 hours, 4 minutes later

I Randsborggata og i Nordhagenvegen holdes det en høy fart av en del bilister, spesielt i Randsborggata. For å komme til fotgjengerfeltet i Randsborggata fra Nordhagenvegen, eller omvendt, må man krysse gaten rett før en sving, her kommer biler i høy fart rundt svingen og det føles meget utrygt, spesielt på vinterstid da Randsborggaten kan bli meget glatt, både for fotgjengeren som skal krysse gaten og for bilistene som da må bremse opp. Vi ønsker oss fartsdempende tiltak, i Randsborggaten og i Nordhagenvegen (hvor det har blitt mange barn de siste årene som leker i gaten) for å trygge fotgjengere, barn som leker og sykler på boligfeltet og for dyr.

RSS feed of updates to this problem Receive email when updates are left on this problem.

Provide an update

Please note that updates are not sent to the council. Your information will only be used in accordance with our privacy policy

Now to submit your update…

Do you have a FiksGataMi password?

Yes I have a password

Forgotten your password? Confirm by email instead, providing a new password at that point. When you confirm, your password will be updated.

No Let me confirm my update by email

Providing a password is optional, but doing so will allow you to more easily report problems, leave updates and manage your reports.