Back to all reports

Manglende fartsdemping v gangfelt

Reported in the Gater/Veier category anonymously at 15:21, tor. 14 mars 2013

Sent to Randaberg and Statens vegvesen region vest 4 minutes later

Forsøker igjen - her kjøres det fortsatt for fort gjennom Rundkjøringen Ryggveien/Grødemveien og det er ofte farlige situasjoner i/ved gangfeltet i Grødemveien rett v Rundkjøringen - her trengs det opphevet gangfelt - samme høyde som i Randaberg sentrum snarest mulig - og før det skjer en ulykke. Høy fart gjennom rundkjøringen og mange skolebarn som krysser veien her. Det mangler også en hump eller to fra rundkjøringen i retning Barlindveien - ingenting som demper farten her - og her går mange barn til skolen.

RSS feed of updates to this problem Receive email when updates are left on this problem.

Updates

 • Still open, via questionnaire, 18:34, tor. 11 april 2013

 • Svar fra Statens Vegvesen:
  "Gangfelt som ligger i tilknytning til rundkjøringer bygges normalt ikke opphøyde. Dette med bakgrunn i at fartsnivået allerede er lavt i rundkjøringer som har god avbøyning.

  I dette aktuelle tilfellet ser vi at avbøyningen i retning sør kunne vært bedre. Slik det er nå er det mulig å holde ganske god hastighet gjennom rundkjøringen. Når det er sagt har akkurat bilistene kommet inn i en 40-sone, og folk som kjører her er vel vitende om at det ligger et gangfelt her (burde i hvert fall være det).

  I forhold til å bygge et eventuelt opphøyd gangfelt her, er det også en utfordring i forhold til avkjørsel som ligger tett opp i rundkjøringen.

  Ut fra vegbilder ser vi at det ikke er gangfelt-skilt ved gangfeltet. Det skal stå et slikt skilt i midtrabatten, men det er sannsynligvis kjørt ned. Vi vil påse at vi får plassert ut dette rimelig kjapt. Dette vil synliggjøre gangfeltet bedre.

  Utover dette ser vi at gangfeltet kan være aktuelt for så kalt intensivbelysning (ekstra belysning ved gangfeltet). Vi vil vurdere dette i forbindelse med neste gjennomgang vi skal ha tidlig neste år (vi har akkurat levert en større bestilling på dette til Lyse og har ikke flere midler på inneværende års budsjett).

  Når det gjelder det siste punktet i din henvendelse er forklaringen at det i liten grad foregår kryssing av kjørebanen i dette området (de aller fleste ulykker med myke trafikanter skjer ved kryssing av veg). Det pågår imidlertid reguleringsarbeid for nye boliger på østsiden av fylkesvegen i dette området, og i forbindelse med en slik utbygging vil også trafikksikkerheten langs fylkesvegen bli tatt opp til vurdering."

  Posted anonymously at 15:15, ons. 15 mai 2013

Provide an update

Please note that updates are not sent to the council. Your information will only be used in accordance with our privacy policy

Next: Tell us about you

or No personal details will be stored, and you will not receive updates about this report.

Your update

Tell us about you

Do you have a FiksGataMi password?