Back to all reports

"Sykkelfelt opphører" - hvorfor det?

Reported in the Sykkelveier category by SLF Lillestrøm og omegn at 11:22, søn. 7 juli 2019

Sent to Skedsmo and Statens vegvesen region øst 3 minutes later

Det bygges mye i Lillestrøm, og det har selvfølgelig konsekvenser for trafikken - på sikt og midlertidig. Akkurat nå "opphører" for eksempel sykkelfeltet i Nittedalsgata - trolig for mange måneder... (og selv om det er god plass for midlertidig sykkelfelt som bildet viser). Vi spør hvorfor?

RSS feed of updates to this problem Receive email when updates are left on this problem.

Updates

 • I forordet til "Veileder for arbeidsvarsling i Oslo - Sykkel og gange" leser vi at "det er et overordnet mål for Oslo kommune at alle veier og gater skal være trafikksikre. Et annet overordnet mål er å få flere til å sykle ved å gjøre det tryggere og mer framkommelig. I tillegg er det en politisk målsetning at all vekst i persontransport i byområder skal tas med gange, sykkel og kollektiv. Det er stor aktivitet med byggeplasser og gravearbeid som påvirker trafikk og framkommelighet i Oslo. Det er viktig at varsling og sikring relatert til arbeidsområder utføres på en måte som ivaretar trafikksikkerhet og framkommelighet for alle trafikantgrupper, og med et spesielt fokus på tilrettelegging for gående, syklende og kollektivtrafikk." Hvordan tilrettelegges i Skedsmo kommune? Tror vegmyndighetene virkelig at det er nok å be barna å vinke til lastebiler i Nittedalsgata...?

  Posted by SLF Lillestrøm og omegn at 11:26, søn. 7 juli 2019

 • 16.07.19 fikk vi følgende tilbakemelding pr mail fra kommunalteknisk avdeling i Skedsmo kommune: "Det er riktig at sykkelfeltet vil være stengt i en god stund fremover. På bildet fremstår det som om det er enda bedre plass enn det det egentlig er da bilen som kjører vestover kjører delvis i sykkelfeltet. Dersom vi skulle etablert et midlertidig sykkelfelt vil dette blitt veldig smalt. Vi anser det derfor som tryggere at syklistene sykler i veibanen. Dette særlig med tanke på at det også er en del tungtrafikk i Nittedalsgata."

  Posted by SLF Lillestrøm og omegn at 14:45, tir. 30 juli 2019

 • Litt vanskelig å forstå kommunens argumentasjon i mail av 16.07.19: Det skrives at et midlertidig sykkelfelt ville blitt veldig smalt og at det derfor anses som "tryggere" at syklistene sykler i veibanen (særlig med tanke på tungtrafikken i Nittedalsgata). Å sykle i veibanen (sammen med tungtrafikken) vurderer kommunalteknisk avdeling altså som bedre løsning for lokale syklister enn å sykle i et smalt sykkelfelt...? Og hva menes egentlig med "tryggere"? Så langt vi vet er det vanlig i norsk sykkelplanlegging å skille mellom (den subjektive) trygghetsopplevelsen og den mer objektive sikkerheten av ulike løsninger. Litt usikker hva som menes her... Vi ber kommunen om en forklaring som vi skal publisere her - forhåpentligvis om kort tid. Samtidig benytter vi anledning til å publisere et illustrasjonsbildet som ble tatt sommer 2019 i Manhattan. Kanskje Skedsmo har noe å lære av sykkelbyen New York City?

  Posted by SLF Lillestrøm og omegn at 20:50, man. 5 august 2019

 • I dag, 13.08.19 fikk vi følgende tilbakemelding pr mail fra kommunalteknisk avdeling i Skedsmo kommune:

  "Vi anser det som mindre sikkert å etablere et sykkelfelt som ville blitt svært smalt og i tillegg ikke følger linjen ellers i gaten. Det vil bety at man vil få, særlig brede kjøretøy, svært tett på en eventuell sykkel i sykkelfeltet. Det at feltet ikke ville fulgt linjene ellers i gaten ville i tillegg mest sannsynlig ført til at mange kjøretøy ville ha kuttet delvis over i sykkelfeltet ved start og avslutning. Vi mener derfor at det er en bedre løsning at syklister sykler i veibanen. Vi prioriterer alltid syklende og gående ved arbeid langs vei, men det er ikke alltid mulig å opprettholde f.eks sykkelfelt. I bildet du viser til ser det ut til å være mange kjørefelt i samme retning. I et slikt tilfelle ville det selvfølgelig vært mulig å benytte et kjørefelt til sykkelfelt. I vintersesongen gjør fysiske skiller som vist i bildet det umulig å brøyte og strø."

  Posted by SLF Lillestrøm og omegn at 16:28, tir. 13 august 2019

Provide an update

Please note that updates are not sent to the council. Your information will only be used in accordance with our privacy policy

Now to submit your update…

Do you have a FiksGataMi password?

Yes I have a password

Forgotten your password? Confirm by email instead, providing a new password at that point. When you confirm, your password will be updated.

No Let me confirm my update by email

Providing a password is optional, but doing so will allow you to more easily report problems, leave updates and manage your reports.