Back to all reports

Høy fart skaper farlige situasjoner

Reported via desktop in the Gater/Veier category anonymously at 12:17, tor. 18 august 2022

Sent to Kongsberg and Statens vegvesen region sør 2 minutes later

Det bør etableres en midtrabatt i Vårveien i krysset Vårveien/Lågendalsveien. Det kommer mange biler i høy fart opp Lågendalsveien fra Labro, som skal inn på Kiwi-butikken. Disse krysser bare rett over veien uten å se trafikken fra Vårveien og Rudsmoen, og skaper farlige situasjoner med flere nesten-kollisjoner. Trafikken bør tvinges ned i fart ved å etablere en slik midtrabatt, alternativt bør det etableres en fartshump og skiltes ned til 40 km/t før krysset Vårveien/Lågendalsveien, dette også av hensyn til mange fotgjengere som skal over fotgjengerovergangen.

RSS feed of updates to this problem Receive email when updates are left on this problem.

Provide an update

Please note that updates are not sent to the council. Your information will only be used in accordance with our privacy policy

Next: Tell us about you

or No personal details will be stored, and you will not receive updates about this report.

Your update

Tell us about you

Do you have a FiksGataMi password?