Back to all reports

Over 60% av gatelysene lyser ikke

Reported via desktop in the Gatelys category anonymously at 22:20, mandag 18 september 2023

Sent to Sortland and Statens vegvesen region nord 5 minutes later

Langs den rødfargede veien på bildet (deler av Nedre Ånstad vei), på en ca 500-600 meter lang strekning, står det 11 gatelys. Av disse er 7 mørke, og 4 lyser. Dette er en veistrekning uten gang- og sykkelvei, og mange myke trafikanter ferdes her. Jeg håper dette kan utbedres før mørketida starter for fullt!

RSS feed of updates to this problem Receive email when updates are left on this problem.

Provide an update

Please note that updates are not sent to the council. Your information will only be used in accordance with our privacy policy

Next: Tell us about you

or No personal details will be stored, and you will not receive updates about this report.

Your update

Tell us about you

Do you have a FiksGataMi password?