Back to all reports

Ved kryss og avkjørsler skal det i frisiktsonen

Reported via desktop in the Gater/Veier category anonymously at 15:42, tir. 28 november 2023

Sent to Bergen and Statens vegvesen region vest 3 minutes later

Ved kryss og avkjørsler skal det i frisiktsonen mellom frisiltlinjer og trafikkområder, være fri sikt i en høyde av 0,5 m over vegens plenum. Ved denne avkjøringen fra Nedre Nattland inn til Kattuglebrotet er det beplantning som gir begrenset sikt. Det er forholdsvis mye trafikk pga kjøring til barnehagen som ligger like nedenfor. Mvh Ingvild

RSS feed of updates to this problem Receive email when updates are left on this problem.

Provide an update

Please note that updates are not sent to the council. Your information will only be used in accordance with our privacy policy

Next: Tell us about you

or No personal details will be stored, and you will not receive updates about this report.

Your update

Tell us about you

Do you have a FiksGataMi password?